Főtámogatóink

bekes varosbekes drenneankaemmi logo bethlen miniszterelnokseg


A Magyar Kultúra Napja Békésen

gapix 170122 160855 gAz eseményen Mucsi András képviselő mondott köszöntőt:

Békés Város Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a jeles napon.

A magyar kultúra napján érdemes azon elgondolkodnunk, hogy nyelvünk alapja a magyar nyelv. Legyünk büszkék anyanyelvünkre, amely nemzedékek sorának tette lehetővé, hogy választékosan fejezze ki gondolatait. Kosztolányi Dezső így foglalta össze gondolatait a magyar nyelvről: "Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként."

József Attila így fogalmazott egyszer: "Nyelvünk ízei gazdagon kiforrtak. A magyar szóból finom műszer lett, zajtalan sebességű gép, mellyel a mérnöki elme könnyedén alakíthatja fogalmait. De a lélek homályos vidékeit is lágyan kiemeli mélyeiből költőink ihlete. Nyelvünkkel megmintázhatjuk a kővágó motorok pergő zaját s az udvar sarkában gubbasztó maroknyi szalmaszemét alig-alig zizzenő rebbenését. Egyszóval nyelvünk ősi és modern, erdei, mezei és városi, ázsiai és európai."

A magyar nyelv különlegessége több szempont szerint is meghatározható. A hangokat artikulálva, sosem elharapva képezzük és a szavakon belül a magánhangzók is harmonizálnak. A magyar ezen túl a mássalhangzó-torlódást sem szereti, ami pl. a szláv nyelvekben vagy a németben nyelvtörőkkel lepi meg a gyanútlan magyart. Igen sok szavunknak másod- vagy sokad jelentése van, ez játékossá teszi anyanyelvünket. Képzőink a szavakat árnyalják, jelentésváltozatokat hoznak létre. Igekötőink a tömörséget szolgálják, a szavakat teljesen megváltoztatják. ragjainknak köszönhetően egy-egy szóval tudjuk kifejezni azt, amit más nyelvek több szóval. Ott vannak a személyragok. A barátom kifejezést a legtöbb európai nyelv több szóval adja vissza. Nehéz a magyar mondatokat idegen nyelvre fordítani, hiszen szóképeinkkel szárnyal a nyelv, gondolataink nehezen tolmácsolhatók.

A magyar kultúra napján a Himnusz születésére emlékezve helyezzük szívünkre annak fontosságát, hogy meg kell őrizni magyarságunkat, annak értékeit. Legyünk büszkék származásunkra, történelmünkre, kultúránkra.

Milan Kundere így írt a kultúra fontosságáról: "Amíg az emberek képzeletükben még el tudnak látogatni a mesék világába, telve vannak lelki nemességgel, együttérzéssel és költészettel. A mindennapi élet birodalmában, sajnos, inkább óvatosság, bizalmatlanság és gyanakvás jellemzi őket."